ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគេលើពិភពលោក ២៣០+

បញ្ជីនៃ 239+ កំពូលនៃការផ្លាស់ប្តូរ cryptocurrency ឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកនិង bitcoin (ប៊ីធីឌី) ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយបរិមាណពាណិជ្ជកម្ម 24H ។ ជាពិសេសមានកំរាលឥដ្ឋដែលមានប្រជាប្រិយខ្លាំងណាស់នៅវៀតណាម៖ Binance, Huobi, Kucoin, Bibox, …

ដើម្បីរកព័ត៌មាននៃជាន់អ្នកគ្រាន់តែវាយអក្សរទីមួយនៃឈ្មោះជាន់ចូលក្នុងប្រអប់ស្វែងរកបន្ទាប់មកចុចលើកំរាលដែលអ្នកចង់តាមដានក្រៅអ៊ីនធឺណិត។

#ឈ្មោះចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ (២៤ ម៉ោង)ប្រទេសបានបង្កើត