ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះល្បីឈ្មោះ Binance
តារាងអត្រានៃរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតចំនួន ២,៤៩៩+ (កាក់)

តារាងអត្រានៃរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតចំនួន ២,៤៩៩+ (កាក់)

តារាងអត្រារូបិយប័ណ្ណនិម្មិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន ២,៤៩៩+ រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត (គ្រីបអ៊ឺរគ្រីបកាក់)៖ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), សាច់ប្រាក់ Bitcoin (BCH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Dash, Monero (XMR), IOTA (MIOTA), Ethereum Classic (ETC), NEMcoin (XEM), Stellar (XLM) ... ប្លក់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រារូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន (ពេលវេលាពិត) ពោលគឺ ដោយសារតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះនៅពេលណាមួយមានការប្រែប្រួលកើនឡើងឬថយចុះតារាងខាងក្រោមត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗដូច្នេះអត្រានេះគឺត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។

# រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតអត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់% 24H មូលធននិយមដោះស្រាយ 24 ម៉ោង។ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានចែកចាយ

ចូលរួមជាមួយក្រុមពាណិជ្ជកម្មកាក់ពាណិជ្ជកម្ម ?

ទិញនិងលក់សញ្ញា ប្រភេទឡចំហាយអេឡិចត្រូនិចមានច្រើនបំផុត បានជ្រើសរើស សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នក

* សម្គាល់ៈសញ្ញាគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាដំបូន្មានការវិនិយោគទេ។