ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទាក់ទង Blogtienao

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីចំនេះដឹងអំពីរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតរូបិយប័ណ្ណគ្រីបសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Blogtienao Fanpage៖ https://www.facebook.com/blogtienao/

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទទួលបានតារាងតម្លៃសូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ blogtienao.com@gmail.com (សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមអ៊ីម៉ែល៖ blogtienao.com@gmail.com)

អាសយដ្ឋាន។

៣៦a ង្វៀនធីធីយៀយហៀបថាញ់ស្រុក ១២ ហូជីមិញ ៧០០០០ ប្រទេសវៀតណាម

ម៉ោង​ធ្វើការ

ច័ន្ទ - សុក្រ
09: 00-17: 00

ទូរស័ព្ទ

032 933 7245

អ៊ីមែល

blogtienao.com@gmail.com